vissen in brabant  
 Image 1
 


Door 'NAAR WAARNEMINGEN' aan te klikken kunt u vast uw waarnemingen invullen.

ALGEMENE PROJECTOMSCHRIJVING

Door hun leven onder water wisten vissen zich lange tijd te ontrekken aan het blikveld van de waterbeheerders en natuurliefhebbers. Mede door veranderde regelgeving is de aandacht voor vissen vanuit de waterbeheerder en natuurliefhebber enorm toegenomen. Hierbij wordt een natuurlijke visstand gezien als indicator voor een gezond watersysteem. Daarnaast is Nederland in internationaal opzicht erg belagnrijk voor de instandhouding van een aantal beschermde soorten. Alle reden dus om meer te willen weten over de verspreiding van vis In Noord-Brabant. Image 1

Dit vormde aanleiding voor Provincie Noord Brabant, Waterschap De Dommel, Brabantse Delta, Waterschap Rivierenland, Waterschap Aa en Maas, Hengelsportfederatie Zuidwest Nederland, Rijkswaterstaat, Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland), Bureau Natuurbalans-Limes Divergens en Bureau Waardenburg om het iniatief te nemen voor een verspreidingsatlas van vissen in Brabant. Hierbij worden bestaande gegevens die her en der aanwezig zijn gebundeld en worden wateren waarvan de visfauna niet bekend is onderzocht.
Uiteindelijk moet dit resulteren in een boek waarin de Brabantse vissen centraal staan. Naast de verspreiding van vissen zal ook in worden gegaan op hun ecologie en de relatie tussen de Brabander en de vissen.

Hierdoor hopen we niet alleen een beter inzicht te krijgen in de verspreiding van vissen. Ook willen we met het boek beleidsmakers en beheerders handvaten aanreiken betreffende de wijze waarop de verspreidingsgegevens ten voordele van de vis benut kunnen worden. 

Bovenal hopen we echter een ieder die in vissen geïnteresseerd is boeiende informatie te verschaffen!
 

 

BIJZONDERE WAARNEMINGEN